Lista uczelni i kierunków programu

Lista uczelni i kierunków objętych programem
"Nowe technologie dla dziewczyn" w roku akademickim 2017/2018

Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Studia w języku polskim:
 • automatyka i robotyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • fizyka techniczna
 • informatyka
 • informatyka stosowana
 • inżynieria obliczeniowa
 • matematyka
 • mechatronika
 • mikroelektronika w technice i medycynie
 • teleinformatyka

Akademia Morska w Gdyni

 • Studia w języku polskim:
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika

Akademia Morska w Szczecinie

 • Studia w języku polskim:
 • informatyka
 • mechatronika

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 • Studia w języku polskim:
 • automatyka i robotyka
 • informatyka

Politechnika Białostocka

 • Studia w języku polskim:
 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • matematyka stosowana
 • systemy mechatroniczne i materiały
 • Studia w języku angielskim:
 • Mechatronic Systems and Materials

Politechnika Częstochowska

 • Studia w języku polskim:
 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • fizyka techniczna
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • matematyka
 • mechatronika

Politechnika Gdańska

 • Studia w języku polskim:
 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • fizyka techniczna
 • informatyka
 • matematyka
 • mechatronika
 • nanotechnologia

Politechnika Koszalińska

 • Studia w języku polskim:
 • elektronika i telekomunikacja
 • informatyka
 • mechatronika

Politechnika Krakowska

 • Studia w języku polskim:
 • automatyka i robotyka
 • elektrotechnika
 • fizyka techniczna
 • informatyka
 • informatyka stosowana
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • matematyka
 • nanotechnologie i nanomateriały

Politechnika Lubelska

 • Studia w języku polskim:
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • matematyka
 • mechatronika

Politechnika Łódzka

 • Studia w języku polskim:
 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • matematyka
 • mechatronika
 • nanotechnologia

Politechnika Opolska

 • Studia w języku polskim:
 • automatyka i robotyka
 • elektronika przemysłowa
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • mechatronika

Politechnika Poznańska

 • Studia w języku polskim:
 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • Engineering Management
 • Fizyka techniczna
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • matematyka
 • matematyka w technice
 • mechatronika
 • teleinformatyka

Politechnika Rzeszowska

 • Studia w języku polskim:
 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • matematyka
 • mechatronika

Politechnika Śląska

 • Studia w języku polskim:
 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • informatyka przemysłowa
 • informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • matematyka
 • mechatronika
 • nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
 • teleinformatyka
 • Studia w języku angielskim:
 • makrokierunek: Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka

Politechnika Świętokrzyska

 • Studia w języku polskim:
 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria danych

Politechnika Warszawska

 • Studia w języku polskim:
 • automatyka i robotyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • fizyka techniczna
 • informatyka
 • mechatronika
 • telekomunikacja
 • Studia w języku angielskim:
 • Aerospace Engineering
 • Computer Science
 • Electric and Hybrid Vehicles Engineering
 • Electrical Engineering
 • Mechatronics
 • Telecommunications

Politechnika Wrocławska

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Indywidualne studia informatyczno-matematyczne
 • Matematyka
 • Studia w języku polskim:
 • Master' Study of Theoretical Physics
 • Computer Science
 • Computer Engineering, Information Technologies, Intelligent Informations Systems

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Studia w języku polskim:
 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria cyfryzacji
 • mechatronika
 • nanotechnologia
 • teleinformatyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Studia w języku polskim:
 • Informatyka
 • Matematyka

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

 • Studia w języku polskim i angielskim:
 • Informatyka

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Studia w języku polskim:
 • fizyka
 • informatyka
 • technologie komputerowe
 • matematyka

Uniwersytet Jagielloński

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka
 • informatyka
 • informatyka analityczna
 • Matematyka
 • Matematyka Komputerowa

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Studia w języku polskim:
 • fizyka
 • informatyka
 • informatyka stosowana
 • matematyka
 • Mathematics

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 • Studia w języku polskim:
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 • Studia w języku polskim:
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka stosowana
 • teleinformatyka
 • Studia w języku angielskim:
 • Computer Aided Engineering

Uniwersytet Wrocławski

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka
 • Informatka
 • Indywidualne studia informatyczno-matematyczne
 • Matematyka

Uniwersytet Warszawski

 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka

Uniwersytet Gdański

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Mathematics
 • Physics

Uniwersytet Łódzki

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Computer Scence

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 • Studia w języku polskim:
 • elektronika i telekomunikacja
 • informatyka
 • informatyka w medycynie
 • mechatronika
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Wyższa Skoła Informatyki i Zarządzania W Rzeszowie

 • Studia w języku polskim:
 • Informatyka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • Studia w języku polskim:
 • Informatyka