Regulamin programu

REKRUTACJA

 1. W programie mentoringowo-stypendialnym "Nowe technologie dla dziewczyn" udział mogą wziąć:
  maturzystki 2024, które podejmą studia w roku akademickim 2024/2025 na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji,
  studentki, które studiują na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji.

Nie mogą to być jednak studentki ostatniego semestru studiów magisterskich ani też studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich w przypadku, gdy nie będą kontynuować nauki na studiach magisterskich.

 1. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dokument wyrażający zgodę opiekunów prawnych na kandydowanie do programu "Nowe technologie dla dziewczyn" i udział w nim.
 2. Do programu aplikować NIE MOGĄ osoby należące do najbliższej rodziny pracowników Intel lub Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
 3. Do programu aplikować NIE MOGĄ osoby będące OBECNYMI i BYŁYMI pracownikami i stażystami firmy INTEL i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
 4. Do programu aplikować NIE MOGĄ laureatki poprzedniej edycji programu.
 5. Kandydatki powinny dysponować bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 6. Kandydatki przechodzą proces rekrutacji zaproponowany przez organizatorów składający się z następujących etapów:

I ETAP: zabranie informacji (Formularz Aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami) (patrz również pkt. DOKUMENTY)

Terminy:

 • od 8 marca do 30 czerwca - nadsyłanie formularzy aplikacyjnych
 • do 20 sierpnia – dosyłanie wymaganych dokumentów - maturzystki
 • do 12 września – dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) - studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich

II ETAP: wybrane kandydatki zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjna on-line (26 - 30 sierpnia) oraz rozstrzygnięcie II etapu nastąpi do 20 września.

 1. Decyzję o przyznaniu stypendium kandydatce podejmują organizatorzy na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak osiągnięcia kandydatki, jej zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania.
 2. Wszystkie kandydatki zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji via e-mail do 20 września 2024.
 3. Przyznanych zostanie w sumie do 25 stypendiów.
 4. Gala wręczenia stypendiów 25 laureatkom nastąpi w dniach 25-27 września w Gdańsku – obecność obowiązkowa laureatek.

DOKUMENTY

 1. Integralnym elementem procesu rekrutacyjnego jest dostarczenie, przy okazji wysyłania Formularza Aplikacyjnego, skanów następujących dokumentów:
 2. a) MATURZYSTKI 2024
  - Świadectwo maturalne
  - Zaświadczenie o zostaniu studentką danej uczelni na danym kierunku ( Lista)

  W pierwszym etapie Maturzystki wysyłają Formularz bez tych dokumentów - do 30 czerwca 2024 (włącznie). Wymagane dokumenty należy dosłać do 20 sierpnia 2024 (włącznie) - mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. b) STUDENTKI ostatniego roku studiów inżynierskich

- Zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich na danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista). Należy je dosłać do 14 września 2024 (włącznie) - mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademickiNależy je załączyć do formularza aplikacyjnego.

 1. c) STUDENTKI
  - Zaświadczenie o byciu studentką danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista)
  - Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki.

Studentki zobowiązane są wszystkie wymagane dokumenty załączyć przy wypełnieniu formularza, w pierwszym etapie kwalifikacji.

 1. d) Osoby niepełnoletnie dodatkowo: patrz pkt. 2
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość poproszenia o wgląd w oryginały wyżej wymienionych dokumentów.

STYPENDIUM

 1. Stypendystka otrzyma w ramach programu 12 000 pln brutto przelewem na konto w dwóch równych transzach:
  I transza - do 30 listopada 2024,
  II transza - do 31 marca 2025.
 2. Każda stypendystka będzie współpracować z mentorką lub mentorem z firmy Intel, z którym będzie w stałym kontakcie i z którym spotka się po raz pierwszy osobiście na uroczystości wręczenia stypendiów programu "Nowe technologie dla dziewczyn".
 3. Udział w programie mentoringowym jest obowiązkowy.
 4. Udział w spotkaniu inauguracyjnym i podsumowującym program stypendialny jest obowiązkowy.

STAŻE

 1. Wszystkie stypendystki zobowiązane są wystartować w rekrutacji stażowej, natomiast wybrane będą mogły wziąć udział w programie stażowym w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, za który dostaną wynagrodzenie.

PROJEKT

 1. Stypendystki podczas rocznego udziału w programie będą, zobowiązane zrealizować projekt i przedstawić jego efekty podczas finału (udział obowiązkowy) w czerwcu 2025.

PROGRAM ALUMNI

 1. Absolwentki programu zostaną zaproszone do udziału programie „AlumnITki –Nowe technologie dla Dziewczyn”.

KONTYNUACJA

 1. Aktualne stypendia przyznane zostaną na rok akad. 2024/25. Organizatorzy przewidują kontynuację programu w kolejnych latach. Decyzja o kontynuacji programu będzie podejmowana każdorazowo na początku roku kalendarzowego.

ZMIANY

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany warunków programu stypendialnego "Nowe technologie dla dziewczyn".