Regulamin programu

REKRUTACJA

1. W programie mentoringowo-stypendialnym "Nowe technologie dla dziewczyn" udział mogą wziąć:
- maturzystki 2019, które podejmą studia w roku akademickim 2019/2020 na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji,
- studentki, które studiują na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji.

Nie mogą to być jednak studentki ostatniego semestru studiów magisterskich ani też studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich w przypadku, gdy nie będą kontynuować nauki na studiach magisterskich.

2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dokument wyrażający zgodę opiekunów prawnych na kandydowanie do programu "Nowe technologie dla dziewczyn" i udział w nim.

3. Do programu aplikować NIE MOGĄ osoby należące do najbliższej rodziny pracowników Intel lub Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

4. Do programu aplikować NIE MOGĄ laureatki poprzedniej edycji programu.

5. Kandydatki powinny dysponować bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

6. Kandydatki przechodzą proces rekrutacji zaproponowany przez organizatorów składający się z następujących etapów:

I ETAP:  zabranie informacji (Formularz Aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami) (patrz również pkt. DOKUMENTY)

Terminy:

od 8 marca do 16 czerwca - nadsyłanie formularzy aplikacyjnych

do 16 sierpnia – dosyłanie wymaganych dokumentów - maturzystki

do 12 września – dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) - studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich

II ETAP: rozmowa kwalifikacyjna via Skypie (2-6 września) oraz rozstrzygnięcie (do 30 września).

7. Decyzję o przyznaniu stypendium kandydatce podejmują organizatorzy na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak osiągnięcia kandydatki, jej zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania.

8. Wszystkie kandydatki zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji via e-mail do końca września 2019.

9. Przyznanych zostanie w sumie do 25 stypendiów.

DOKUMENTY

10. Integralnym elementem procesu rekrutacyjnego jest dostarczenie, przy okazji wysyłania Formularza Aplikacyjnego, skanów następujących dokumentów:

a) MATURZYSTKI 2019
- Świadectwo maturalne
- Zaświadczenie o zostaniu studentką danej uczelni na danym kierunku (Lista)

W pierwszym etapie Maturzystki wysyłają Formularz bez tych dokumentów - do 16 czerwca 2019 (włącznie). Wymagane dokumenty należy dosłać do 16 sierpnia 2019 (włącznie) - mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) STUDENTKI ostatniego roku studiów inżynierskich

- Zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich na danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista). Należy je dosłać do 12 września 2019 (włącznie) - mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki. Należy je załączyć do formularza aplikacyjnego.

c) STUDENTKI
- Zaświadczenie o byciu studentką danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista)
- Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki.

Studentki zobowiązane są wszystkie wymagane dokumenty załączyć przy wypełnieniu formularza, w pierwszym etapie kwalifikacji.

d) Osoby niepełnoletnie dodatkowo: patrz pkt. 2

11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość poproszenia o wgląd w oryginały wyżej wymienionych dokumentów.

STYPENDIUM

12. Stypendystka otrzyma w ramach programu 12 000 pln brutto przelewem na konto w dwóch równych transzach:

I transza - do 30 listopada 2019,

II transza - do 31 marca 2020.

13. Każda stypendystka będzie miała możliwość współpracy z mentorką lub mentorem z firmy Intel, z którym będzie w stałym kontakcie i z którym spotka się osobiście na uroczystości wręczenia stypendiów programu "Nowe technologie dla dziewczyn" (siedziba Intel w Gdańsku, październik 2019).

STAŻE

14. Wybrane stypendystki będą mogły wziąć udział w programie stażowym w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, za który dostaną wynagrodzenie.

PROGRAM ALUMNI

15. Absolwentki programu zostaną zaproszone do udziału programie „AlumnITki –Nowe technologie dla Dziewczyn”.

KONTYNUACJA

16. Aktualne stypendia przyznane zostaną na rok akad. 2019/20. Organizatorzy przewidują kontynuację programu w kolejnych latach. Decyzja o kontynuacji programu będzie podejmowana każdorazowo na początku roku kalendarzowego.

ZMIANY

17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany warunków programu stypendialnego "Nowe technologie dla dziewczyn".