Nowe Technologie Dla Dziewczyn - To już szósta edycja programu stypendialnego dla studentek politechnik! Nowe Technologie dla Dziewczyn

Aktualności

To już szósta edycja programu stypendialnego dla studentek politechnik!

„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z nowymi technologiami. Firma Intel Technology Poland we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy ponownie zaoferuje tego rocznym maturzystkom i studentkom studiów inżynierskich i magisterskich unikatowy program wsparcia i rozwoju. Program obejmie wszystkie uczelnie techniczne w Polsce oraz pięć najlepszych wydziałów informatycznych polskich Uniwersytetów.

Inicjatywa ma na celu zainteresowanie młodych kobiet branżą nowych technologii oraz kierunkami studiów, które wiążą się z ich tworzeniem. Celem programu jest udzielenie utalentowanym maturzystkom i studentkom wsparcia w nauce oraz w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej w branży technologicznej. Spożytkowanie wielkiego potencjału kobiet w kluczowym dla cywilizacji obszarze nowych technologii jest bowiem warunkiem koniecznym dla jej rozwoju.

Szczegóły wsparcia

Stypendystki „Nowe technologie dla dziewczyn” otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 zł (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Zostaną również zaproszone do udziału w programie stażowym w ekscytującym miejscu – gdańskim centrum badawczo-rozwojowym Intela (największym ośrodku R&D Intela w Europie).

Start VI edycji

Do udziału w programie zapraszamy tegoroczne maturzystki oraz studentki studiów inżynierskich i magisterskich polskich uczelni technicznych oraz (nowość!) pięciu najlepszych uniwersyteckich wydziałów informatyki w Polsce.

Zapraszamy do aplikowania www.stypendiadladziewczyn.pl od 9 marca do 20 czerwca 2020 roku

Razem twórzmy przyszłość nowych technologii!