Nowe Technologie Dla Dziewczyn - Lista Nowe Technologie dla Dziewczyn

Lista uczelni i kierunków programu

Lista uczelni i kierunków objętych programem
"Nowe technologie dla dziewczyn" w roku akademickim 2022/2023

Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Automatyka Przemysłowa i Robotyka
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Elektronika
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Fizyka techniczna
 • Geoinformatyka
 • Geoinformacja
 • Informatyka
 • Informatyka – Data Science
 • Informatyka społeczna
 • Informatyka stosowana
 • Informatyka techniczna
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria obliczeniowa
 • Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
 • Matematyka
 • Inżynieria mechatroniczna
 • Mikroelektronika w technice i medycynie
 • Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
 • Teleinformatyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Informatyka i systemy inteligentne
 • Inżynieria i Analiza danych
 • Studia w języku angielskim:
 • Computer Science
 • Electronics and Telecommunications
 • Mechatronic Engineering

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 • Automatyka i robotyka
 • Informatyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inżynieria bezpieczeństwa

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i Robotyka
 • Informatyka
 • Mechatronika
 • Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie

Uniwersytet Morski w Gdyni

 • Studia w języku polskim:
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Technologie kosmiczne i satelitarne

Akademia Morska w Szczecinie

 • Studia w języku polskim:
 • Informatyka
 • Mechatronika

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Informatyka
 • Mechatronika

Politechnika Białostocka

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Matematyka stosowana
 • Mechatronika
 • Studia w języku angielskim:
 • Machatronics

Politechnika Częstochowska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Inteligentne miasta
 • Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy
 • Inżynieria biomedyczna
 • Matematyka
 • Matematyka stosowana i technologie informatyczne
 • Mechatronika

Politechnika Gdańska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria danych
 • Matematyka
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Technologie kosmiczne i satelitarne

Politechnika Koszalińska

 • Studia w języku polskim:
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Mechatronika

Politechnika Krakowska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektrotechnika
 • Elektrotechnika i automatyka
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Informatyka stosowana
 • Informatyka w inżynierii komputerowej
 • Infotronika
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Matematyka
 • Nanotechnologie i nanomateriały
 • Komputerowo wspomagane Projektowanie Inżynierskie

Politechnika Lubelska

 • Studia w języku polskim:
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria i analiza danych
 • Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice
 • Matematyka
 • Mechatronika

Politechnika Łódzka

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Automatyka i sterowanie robotów
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Fizyka techniczna
 • Human-Computer Interaction
 • Informatyka
 • Informatyka stosowana
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria kosmiczna
 • Matematyka stosowana
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Systemy sterowania inteligentnymi budynkami
 • Studia w języku angielskim:
 • Computer Science

Politechnika Opolska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika przemysłowa
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Mechatronika
 • Studia w języku angielskim
 • Computer engineering
 • Electronic and Telecommunication Engineering
 • Information Technology
 • Modelling and Data Science

Politechnika Poznańska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Bioinformatyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Engineering Management
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Matematyka w technice
 • Mechatronika
 • Teleinformatyka
 • sztuczna inteligencja
 • Studia w języku angielskim:
 • Artificial Intelligence
 • Automatic Control and Robotics
 • Electronics and Telecommunictions
 • Engineering Management

Politechnika Rzeszowska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Inżynieria i analiza danych
 • Lotnictwo i Kosmonautyka
 • Matematyka
 • Mechatronika

Politechnika Śląska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Automatyka i Informatyka Przemysłowa
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Informatyka przemysłowa
 • Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria Materiałowa
 • Matematyka
 • Mechatronika
 • Modelowanie komputerowe
 • Nanotechnologia
 • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
 • Teleinformatyka
 • Studia w języku angielskim:
 • Biomedical engineering
 • Control, electronic and information engineering
 • Electrical engineering
 • Makrokierunek: Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka
 • Informatics
 • Mathematics

Politechnika Świętokrzyska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektromobilność
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria danych
 • Teleinformatyka

Politechnika Warszawska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Automatyka i robotyka stosowana
 • Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Elektronika
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektromobilność
 • Elektrotechnika
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Informatyka i systemy informacyjne
 • Informatyka stosowana
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria i analiza danych
 • Inżynieria Internetu rzeczy
 • Inżynieria Materiałowa
 • Lotnictwo i Kosmonautyka
 • Matematyka
 • Matematyka i Analiza Danych
 • Mechatronika
 • Robotyka i automatyka
 • Telekomunikacja
 • Studia w języku angielskim:
 • Aerospace Engineering
 • Computer Science
 • Computer Science and Information Systems
 • Data Science
 • Electric and Hybrid Vehicles Engineering
 • Electrical Engineering
 • Mechatronics
 • Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery
 • Telecommunications

Politechnika Wrocławska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Elektronika
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Elektromachatronika
 • Elektrotechnika
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Informatyka algorytmiczna
 • Informatyka stosowana
 • Informatyka techniczna
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria Kwatowa
 • Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych
 • Inżynieria systemów
 • Matematyka
 • Matematyka i statystyka
 • Matematyka stosowana
 • Mechatronika
 • Teleinformatyka
 • Telekomunikacja
 • Zaufane systemy sztucznej inteligencji
 • Studia w języku angielskim:
 • Big Data Analytics
 • Electronics and Computer Engineering

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Teleinformatyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Studia w języku polskim:
 • Informatyka
 • Matematyka

Uniwersytet w Białymstoku

 • Fizyka
 • Informatyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Matematyka

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

 • Studia w języku polskim i angielskim:
 • Informatyka
 • Sztuka Nowych Mediów

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Studia w języku polskim:
 • Aplikacje Internetu Rzeczy
 • Informatyka i ekonometria

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Studia w języku polskim:
 • Analiza i przetwarzanie danych
 • Aplikacje Internetu Rzeczy
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Technologie komputerowe
 • Technologie informatyczne
 • Matematyka

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • Bioinformatyka

Uniwersytet Jagielloński

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka dla firm
 • Zaawansowane materiały i nanotechnologie
 • Biofizyka
 • Bioinfotmatyka
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Informatyka analityczna
 • Informatyka stosowana
 • Matematyka
 • Matematyka Komputerowa

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Fizyka
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Informatyka stosowana
 • Matematyka
 • Studia w języku angielskim:
 • Mathematics

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 • Studia w języku polskim:
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i elektronika
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Informatyka stosowana
 • Inżynieria biomedyczna
 • Mechatronika
 • Teleinformatyka
 • Studia w języku angielskim:
 • Computer Aided Engineering

Uniwersytet Wrocławski

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka
 • Informatka
 • Indywidualne studia informatyczno-matematyczne
 • Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe
 • Matematyka

Uniwersytet Warszawski

 • Studia w języku polskim:
 • Architektura przestrzeni informacyjnych
 • Bioinformatyka i biologia systemów
 • Biofizyka molekularna
 • Data Science
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Inżynieria nanostruktur
 • Matematyka
 • inżynieria obliczeniowa
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
 • Neuroinformatyka

Uniwersytet Gdański

 • Studia w języku polskim:
 • Bioinformatyka
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych
 • Studia w języku angielskim:
 • Physics

Uniwersytet Łódzki

 • Studia w języku polskim:
 • Analiza danych
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Studia w języku angielskim:
 • computer science
 • mathematics

Uniwersytet Zielonogórski

 • Biznes elektroniczny
 • Automatyka i robotyka
 • Elektrotechnika
 • Fizyka
 • Geoinformatyka i techniki satelitarne
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Matematyka

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Studia w języku polskim:
 • Biofizyka
 • Fizyka
 • Fizyka medyczna
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Informatyka stosowana
 • Inżynieria biomedyczna
 • Matematyka
 • Mikro i nanotechnologia
 • Studia w języku angielskim:
 • Computer Science

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

 • Studia w języku polskim:
 • Geoinformatyka
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Informatyka ogólna
 • Data Science w praktyce
 • Mechatronika
 • Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych
 • Techniki multimedialne
 • Studia w języku angielskim:
 • Data Science w praktyce (oferta w języku angielskim)

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 • Studia w języku polskim:
 • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Informatyka
 • Informatyka w medycynie
 • Inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • Inżynieria systemów bezzałogowych
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • Lotnictwo i kosmonautyka
 • Mechatronika

Wyższa Skoła Informatyki i Zarządzania W Rzeszowie

 • Studia w języku polskim:
 • Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
 • Informatyka

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

 • Studia w języku polskim:
 • Informatyka
 • grafika

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • Studia w języku polskim:
 • Informatyka

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 • Studia w języku polskim:
 • informatyka

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Jozefa Tishnera w Krakowie

 • Studia w języku polskim:
 • GAME DESIGN
 • Grafika reklamowa i multimedia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

 • Studia w języku polskim:
 • Informatyka stosowana
 • Informatyka i Ekonometria

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

 • Studia w języku polskim:
 • Informatyka

Coventry University Wrocław

 • Studia w języku angielskim:
 • Digital Technologies and Solutions
 • Cyber Security
 • Computing Science
 • Cloud Computing
 • Games Technology (od września 2023).