Lista uczelni i kierunków programu

Lista uczelni i kierunków objętych programem
"Nowe technologie dla dziewczyn" w roku akademickim 2018/2019

Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Elektronika
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Fizyka techniczna
 • Geoinformatyka
 • Informatyka
 • Informatyka społeczna
 • Informatyka stosowana
 • Informatyka techniczna
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria obliczeniowa
 • Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
 • Matematyka
 • Inżynieria mechatroniczna
 • Mikroelektronika w technice i medycynie
 • Teleinformatyka
 • Studia w języku angielskim:
 • Computer Science
 • Electronics and Telecommunications
 • Mechatronic Engineering

Uniwersytet Morski w Gdyni

 • Studia w języku polskim:
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Informatyka

Akademia Morska w Szczecinie

 • Studia w języku polskim:
 • Informatyka
 • Mechatronika

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Informatyka

Politechnika Białostocka

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Matematyka stosowana
 • Mechatronika
 • Studia w języku angielskim:
 • Machatronics

Politechnika Częstochowska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy
 • Inżynieria biomedyczna
 • Matematyka
 • Mechatronika

Politechnika Gdańska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria danych
 • Matematyka
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia

Politechnika Koszalińska

 • Studia w języku polskim:
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Mechatronika

Politechnika Krakowska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektrotechnika
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Informatyka stosowana
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Matematyka
 • Nanotechnologie i nanomateriały

Politechnika Lubelska

 • Studia w języku polskim:
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Matematyka
 • Mechatronika

Politechnika Łódzka

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria kosmiczna
 • Matematyka stosowana
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Studia w języku angielskim:
 • Computer Science

Politechnika Opolska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika przemysłowa
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Mechatronika
 • Studia w języku angielskim
 • Computer engineering

Politechnika Poznańska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Bioinformatyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Engineering Management
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Matematyka w technice
 • Mechatronika
 • Teleinformatyka
 • Studia w języku angielskim:
 • Engineering Management

Politechnika Rzeszowska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Mechatronika

Politechnika Śląska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Informatyka przemysłowa
 • Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Matematyka
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
 • Teleinformatyka
 • Studia w języku angielskim:
 • Makrokierunek: Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka
 • Informatics
 • Mathematics

Politechnika Świętokrzyska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria danych

Politechnika Warszawska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Elektronika
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Informatyka i systemy informacyjne
 • Informatyka stosowana
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria i analiza danych
 • Mechatronika
 • Telekomunikacja
 • Studia w języku angielskim:
 • Aerospace Engineering
 • Computer Science
 • Electric and Hybrid Vehicles Engineering
 • Electrical Engineering
 • Mechatronics
 • Telecommunications

Politechnika Wrocławska

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Elektronika
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria Kwatowa
 • Matematyka
 • Matematyka i statystyka
 • Matematyka stosowana
 • Mechatronika
 • Teleinformatyka
 • Telekomunikacja

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Studia w języku polskim:
 • Automatyka i robotyka
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Teleinformatyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Studia w języku polskim:
 • Informatyka
 • Matematyka

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

 • Studia w języku polskim i angielskim:
 • Informatyka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Studia w języku polskim:
 • Aplikacje Internetu Rzeczy
 • Informatyka i ekonometria

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Studia w języku polskim:
 • Analiza i przetwarzanie danych
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Technologie komputerowe
 • Matematyka

Uniwersytet Jagielloński

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Informatyka analityczna
 • Matematyka
 • Matematyka Komputerowa

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Informatyka stosowana
 • Matematyka
 • Studia w języku angielskim:
 • Mathematics

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 • Studia w języku polskim:
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 • Studia w języku polskim:
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Informatyka stosowana
 • Inżynieria biomedyczna
 • Teleinformatyka
 • Studia w języku angielskim:
 • Computer Aided Engineering

Uniwersytet Wrocławski

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka
 • Informatka
 • Indywidualne studia informatyczno-matematyczne
 • Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe
 • Matematyka

Uniwersytet Warszawski

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Bioinformatyka i biologia systemów

Uniwersytet Gdański

 • Studia w języku polskim:
 • Bioinformatyka
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Studia w języku angielskim:
 • Physics

Uniwersytet Łódzki

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Studia w języku angielskim:
 • Computer Scence

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 • Studia w języku polskim:
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Informatyka
 • Informatyka w medycynie
 • Mechatronika
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Wyższa Skoła Informatyki i Zarządzania W Rzeszowie

 • Studia w języku polskim:
 • Informatyka

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

 • Studia w języku polskim:
 • Informatyka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Studia w języku polskim:
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • Studia w języku polskim:
 • Informatyka

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 • Studia w języku polskim:
 • informatyka